راهنماي ارائه پوستر

1.      پوستر مي تواند به زبان فارسي يا انگليسي تهيه شود.

2.      ابعاد پوستر70 ×100، عمودي و عكسها و نوشته ها از فاصله 5/1 متري قابل خواندن باشند.

3.      متن پوستر شامل موارد زير ميباشد:

.عنوان مقاله بافونت درشت و خوانا دربالاي پوستر ونام نويسندگان وسمت ايشان  درزيرعنوان  قرار گيرد.

· درطراحي پوسترهاي تحقيقي  موارد زيربايستي گنجانده شود: مقدمه وهدف، موادوروشها،يافته ها،نتيجه گيري.

· درطراحي پوسترهاي مروري  موارد زيربايستي گنجانده شود: مقدمه وهدف، شرح موضوع، نتيجه گيري.

· درطراحي پوسترهاي ارائي مورد  موارد زيربايستي گنجانده شود: مقدمه وهدف، شرح مورد ، نتيجه گيري.

.حتي الامكان در پوسترها از شكل و تصاوير بيشتري استفاده شود.

· يافته هاهمراه باجدول وشكل ونمودار باشد.

4.      زمان تحويل پوستر به ستاد اجرايي كنگره ساعت 8 الي 12 روز چهارشنبه 26آذر ماه 1393 مي باشد.

5.      ارائه دهنده پوستر بايستي روز پنج شنبه 27 آذرماه از ساعت 12- 11 صبح در محل نصب پوستر جهت پاسخگويي به سوالات و دريافت گواهي شركت در سمينار ،حضور داشته باشد.

6.      به سه پوستر برگزيده توسط هيات داوران، در مراسم اختتاميه تقدير نامه و جايزه تقديم مي گردد.

7.      ارائه گواهي شركت و نمايش پوستر در كنگره منوط به حضور شخص ارائه دهنده مي باشد.

 

تاریخ به روز رسانی:
1393/09/02
تعداد بازدید:
1309
Powered by DorsaPortal