راهنماي ارسال مقالات

نحوه تنظيم خلاصه مقاله (فارسي)

 

مقالات تحقيقاتي بايد شامل موارد زير باشد:

  1. عنوان مقاله(حداكثر يك سطر)     

  2. مقدمه و هدف(حداكثر دو سطر)   

  3. روش و مواد(حداكثر چهار سطر)  

  4. نتايج(حداكثر سه سطر)

  5. بحث و نتيجه گيري (حداكثر سه سطر)

مقالات مروري بايد شامل موارد زير باشد:

مقالات بايستي حد اكثر 300-250 كلمه بوده و شامل عنوان و هدفو روش جمع آوري اطلاعات باشد.

از آنجا كه اين سمينار متعلق به تمام علاقه مندان مي باشد همفكري و نظرات پيشنهادي آنان مي تواند راهنماي موثري در برگزاري اين گردهمائي علمي باشد.

 

تاریخ به روز رسانی:
1393/09/02
تعداد بازدید:
1350
Powered by DorsaPortal