محور هاي همايش:

اين همايش با موضوعات ترميمي ، زيبايي ، اندو ،پروتز، ايمپلنت ، مسائل صنفي و شغلي دندانپزشكان برگزا ر مي گردد.

 

 
 
 
 

"
Powered by DorsaPortal